Når livet gør ondt og behovet for hjælp opstår

Terapi kan være et supplement og støtte til at komme nærmere sig selv og sine relationer

Psykoterapi

Terapi handler om at finde ind til det i dig, som skaber ubalance i dit liv. Vores opvækstvilkår er med til at forme os som mennesker, og vi har forskellige måder at håndtere livet på. Det er helt almindeligt, at de adfærdsmønstre vi har tillært os i opvæksten, kan komme til at spænde ben for os i voksenlivet.

Terapi kan give dig et bedre kendskab til dig selv og en højere bevidsthed i livet. Det leder oftest til en øget modenhed og en sundere kontakt til dig selv og andre mennesker.
Psykoterapeut Maria Semlov

Har du ADHD tæt inde på livet?

Jeg oplever flere voksne der får diagnosen ADHD/ ADD og som gerne vil have hjælp til at håndtere det.

De søger hjælp til at forstå sig selv og leve et liv med diagnosen.


De kan mærke, at de er udfordrede på deres dagligdag og i deres relationer. De vil gerne blive bedre til at kunne udtrykke sig overfor familie og venner og forstå deres egne måder at handle på. De føler ikke at de passer ind nogen steder, eller at de får den forståelse de har behov for.


Min erfaring er, at det ofte er et belastet og stresset nervesystem, som har lidt overlast i barndommen, grundet svigt, traumatiske hændelser eller længerevarende belastninger i barndommen i form af misbrug eller omsorgssvigt, som ligger til grund for diagnosen. Diagnose eller ej, så handler det om en god hverdag for den enkelte. Det handler i høj grad om bedre kommunikation med de nærmeste, med ægtefælle, børn m.m. Når mine klienter får reguleret nervesystemet, bliver de bedre til at håndtere hverdagen og føler sig mindre belastede af rastløshed og tankemylder.

Foto: pexels.com

Parterapi

Når jeg får henvendelser fra par, er det ofte fordi de savner en dybere kontakt i form af kommunikation, forståelse og nærvær fra den anden, samt mere tid til at være sammen. Der er også par som er i tvivl om de skal blive sammen og derfor har behov for støtte til at kigge på det sammen med en tredje part. Og i andre tilfælde har der været utroskab eller andre ting, som kan være så smertefuldt, at der er behov for parterapi.

Om mig

Jeg er 46 år gammel, og har siden jeg var 21 år gammel arbejdet med mennesker på forskellige måder.

I 2001 blev jeg uddannet skolelærer og fik et job som specialklasselærer. Jeg kunne godt lide at være sammen med og undervise de børn, som havde et større støttebehov end andre børn.

I 2014 blev jeg færdig med en 4- årig uddannelse som psykotereapeut. Året forinden blev jeg ansat i et misbrugscenter, hvor jeg stadig er ansat på deltid i dag. Jeg arbejder både med grupper og individuelle forløb.

I min private praksis arbejder jeg med forskellige mennesker og problemstillinger. Det kan være eksistentielle kriser, angst, depression, ADHD/ADD, misbrug og andre ting.

Priser og kontakt